Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variatie van dier- en plantensoorten in een gebied. De Flevolandse biodiversiteit zit niet alleen in de natuurgebieden. Veel dier- en planten soorten leven in de steden, dorpen en in het agrarisch gebied. Flevoland voert verschillende activiteiten uit om de biodiversiteit te behouden en te verhogen.

Actieplan Biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Flevoland voor 2030 te versterken, heeft provincie Flevoland het Actieplan Biodiversiteit opgesteld. Het doel hiervan is dat alle overheden, organisaties en burgers zich gezamenlijk inzetten om de biodiversiteit te vergroten. Samen met andere partners willen we ons vanuit het plan richten op natuurgebieden, landelijke en stedelijke gebieden. Dijken, bermen, sloten, vaarten tochten verbinden deze gebieden met elkaar, de zogeheten ‘Groene Draad’. We willen hier een aaneengesloten leefgebied van planten voor vogels, insecten en zoogdieren van maken. De provincie is ook aangesloten bij het nationale Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Op de website maakgrijsgroener.nl ziet u wat u zelf ook kunt doen om de biodiversiteit te helpen.

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt planten- en diersoorten. Er is een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde soorten. Als u een activiteit wil uitvoeren waarbij u deze wet overtreedt, is bij ons een ontheffing aan te vragen. U leest er meer over in ons loket.

Samenwerking

Biodiversiteit verbeteren? Daarvoor moeten we met z’n allen in actie komen! Als provincie werken we daarom nauw samen met partners zoals Stichting Steenbreek, IVN Natuureducatie, TBO’s en de gemeenten.

Download

Actieplan Biodiversiteit

pdf - 2,48 MB
Open de pdf
Download

Op weg naar een florerende natuur

pdf - 3,41 MB
Open de pdf