Invasieve exoten

Op steeds meer plekken in Flevoland zien we planten en dieren die hier van nature niet thuishoren, zoals de reuzenbereklauw, japanse duizendknoop, wasbeerhond en rosse stekelstaart. Dit noemen we exoten of uitheemse soorten. Een klein deel van de exoten voelt zich hier prima thuis. Deze soorten kunnen zich goed vestigen, zich snel vermeerderen en inheemse soorten verdringen of zelfs laten uitsterven. Ze vormen daarmee een bedreiging voor de biodiversiteit. Dit zijn de zogenaamde invasieve exoten. Ook kunnen invasieve exoten gezondheidsklachten veroorzaken of economische schade toebrengen aan de infrastructuur.

Lijst met invasieve exoten

De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met invasieve soorten (zie Unielijst invasieve exoten | Invasieve exoten | NVWA). De Unielijst is dynamisch; er kunnen soorten worden toegevoegd en er kunnen soorten worden verwijderd. Om verspreiding van en problemen met de soorten van de Unie-lijst te voorkomen of te verminderen heeft de Europese Unie landen verplicht om maatregelen te nemen (preventiemaatregelen of maatregelen om de soort te beheersen dan wel te elimineren). De provincies hebben als taak om de bestrijding en beheersing van invasieve exoten te coördineren en kennisdeling te stimuleren.

Japanse Duizendknoop

Foto: Japanse Duizendknoop

Wat kunt u doen?

U kunt helpen om de verspreiding van invasieve exoten tegen te gaan door een melding te maken over waar en wanneer u een invasieve exoot aantreft. Wilt u dit bij voorkeur melden via de website waarneming.nl. Daarnaast kunt u de waarneming ook het beste melden bij de eigenaar van het terrein waar u de waarneming doet. Komt u daar niet uit, dan kunt u de melding ook doorgeven aan de provincie via exoten@flevoland.nl.

Overzichtskaart

De provincie maakt van alle meldingen over waarnemingen een overzichtskaart en deelt deze jaarlijks met de gemeenten, het waterschap en overige terreinbeheerders. Na een melding wordt bekeken welke maatregel nodig is, bestrijden of verwijderen en of het direct nodig is of op een later moment.

Detail Reuzenberenklauw

Foto: Reuzenberenklauw

Factsheets

De provincie heeft factsheets opgesteld van invasieve exoten die veel in Flevoland voorkomen en voor problemen zorgen. Deze zijn te vinden onder downloads op deze pagina. Voor andere soorten kunt u terecht op de website van de NVWA.

Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten Flevoland 

De provincie Flevoland heeft een Uitvoeringsprogramma invasieve exoten Flevoland (pdf, 7 MB) vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma wordt ingegaan op een effectieve aanpak van de invasieve exoten in Flevoland.

Samenwerking

Bij de aanpak van invasieve exoten werkt de provincie samen met gemeenten, waterschap en overige terreinbeheerders. De provincie stimuleert het uitwisselen van kennis, brengt indien nodig partijen bij elkaar en biedt financiële ondersteuning.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Download

Factsheet Duizendknoop

pdf - 781,53 kB
Open de pdf
Download

Factsheet Hemelboom

pdf - 1,27 MB
Open de pdf
Download

Factsheet Nijlgans

pdf - 783,92 kB
Open de pdf
Download

Factsheet Uitheemse Eekhoorns

pdf - 476,67 kB
Open de pdf
Download

Factsheet Reuzenberenklauw

pdf - 1,06 MB
Open de pdf
Download

Factsheet Rosse Stekelstaart

pdf - 453,53 kB
Open de pdf
Download

Factsheet Reuzenbalsemien

pdf - 506,85 kB
Open de pdf