Natuurbeheer subsidies

Het beheren van natuurgebieden is nodig om de kwaliteit van de natuur in stand te houden. Provincie Flevoland beheert zelf geen natuurterreinen. Terreinbeherende organisaties en particulieren worden gestimuleerd om de kwaliteit van natuur op peil te houden door middel van natuurbeheer subsidie. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

De Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is een subsidie voor het beheren van natuurterreinen. Het beleid wat ten gronde ligt aan deze subsidie wordt beschreven in het Natuurbeheerplan 2023 (pdf, 3 MB) en de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016. Rond 1 oktober van ieder jaar kan de provincie besluiten het SNL open te stellen. Het is dan tussen 15 november en 31 december mogelijk om aanvragen in te dienen voor het daaropvolgende jaar. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten de aangevraagde terreinen in het Natuurbeheerplan Flevoland aangemerkt zijn als natuurterrein. Ook moet een aanvraag om minstens 3 hectare natuur gaan. Meer informatie over de eisen vindt u in de verordening.

Subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Voor subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) komt enkel het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) in aanmerking. Zij beheren vervolgens de subsidierelaties met deelnemende boeren. De doelen en eisen van het ANLb staan beschreven in het Natuurbeheerplan.

Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan Flevoland bestaat uit het Natuurbeheerplan, waarin het beleid en criteria zijn beschreven, en de bijhorende digitale kaarten. Jaarlijks kan er een nieuw Natuurbeheerplan worden vastgesteld. Het ontwerp wordt vastgesteld rond maart en de eindversie rond juni. Rond april ligt het natuurbeheerplan dan ter inzage. Informatie over de (agrarische) natuurtypen zoals vermeld in de kaart vindt u in de Index Natuur- en Landschap.

Is de kaart niet goed zichtbaar? Open de kaart in een groter scherm.