Oeveronderhoud

Provincie Flevoland voert de komende jaren groot onderhoud uit aan 47 kilometer oevers verspreid over de provincie. De huidige oeverbeschoeiing voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen en vraagt onderhoud. Het gaat om oevers langs de Hoge Vaart, Lage Vaart, Lemstervaart en de Urkervaart. De uitvoering van de werkzaamheden start na verwachting eind 2022 en duurt tot en met 2025. Tot die tijd vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. De aanpak van 47 kilometer oever is een grote opgave. Daarom is gekozen voor een meerjarenprogramma zodat kennis en ervaring steeds in een volgend oevertraject benut kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden.

Wat we gaan doen

Voordat we starten met de werkzaamheden in 2022, treffen we eerst de nodige voorbereidingen. We scannen alle oevers en beoordelen welke herstelwerkzaamheden nodig zijn. We kijken naar de omgeving van de trajecten waar we aan het werk gaan en zoeken contact met omwonenden en bedrijven maar ook met samenwerkingspartijen zoals het waterschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten maar ook de beroeps- en recreatievaart. Zo weten we welke belangen er zijn en waar we rekening mee moeten houden. En laten we de natuur niet vergeten. We kijken naar de aanwezigheid van vogels en dieren en de aanwezigheid van nesten. Als we alle informatie hebben dan gaan we het werk aanbesteden en we gaan de benodigde vergunningen aanvragen. Als alle seinen op groen staan, gaan we aan de slag.