Verkeer en vervoer

Provincie Flevoland beheert en onderhoudt ruim 600 kilometer 80- en 100-kilometerwegen, 170 kilometer vaarweg en 370 kilometer fietspad. Ook bedienen we 17 bruggen en sluizen. Een goede bereikbaarheid is belangrijk. Daarom denken we ook na over de effecten van bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe woningen op onze infrastructuur. En over hoe we in de toekomst onze provincie bereikbaar kunnen houden. Flevowegen.nl: vlot en veilig door Flevoland.

Projectenkaart 2024

Bekijk hier de kaart met projecten die we in 2024 uitvoeren.

SMS-dienst

Meld u aan voor onze SMS-dienst om op de hoogte te blijven van afsluitingen en calamiteiten op de provinciale wegen bij u in de buurt. 

Wilt u een melding doorgeven aan ons?

Ik wil een gevaarlijke situatie melden

Situatie melden

Ik wil een suggestie doen

Suggestie doen

Ik wil een compliment geven

Compliment geven