Passantensteigers

In Flevoland zijn er op verschillende passantensteigers waar u gebruik van mag maken. U bent van harte welkom! Als u gebruik wilt maken van bijvoorbeeld een douche en toilet, bezoek dan een van de vele havens. Om het gebruik voor iedereen aantrekkelijk te houden, hebben wij de volgende huisregels:

  • U kunt maximaal 3 x 24 uur achtereenvolgens gebruik maken van onze passantensteigers. Na 3 x 24 uur moet u de locatie verlaten.
  • Het gebruik van passantensteigers is geheel op eigen risico. Provincie Flevoland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade aan eigendommen of personen (met inbegrip van verlies, diefstal en andere vormen van vermissing).
  • Roken en open vuur zijn verboden op onze passantensteigers .
  • Meer het vaartuig goed af om schade aan uw vaartuig of steiger te voorkomen. Houd hierbij rekening met golfslag van beroepsvaart en andere schepen.
  • U mag uw eigendommen niet onbeheerd buiten het vaartuig laten. Voor het vaartuig en de eigendommen in het vaartuig geldt, dat door de gebruiker voldoende maatregelen tegen onbevoegde toegang en diefstal getroffen moeten zijn.
  • Het is niet toegestaan om (groot) onderhoud of verbouwingen aan vaartuigen te verrichten, terwijl u ligt afgemeerd aan onze passantensteigers.
  • Provincie Flevoland zorgt middels periodiek toezicht voor naleving van de huisregels. Als u zich niet aan de regels houdt, zullen wij maatregelen treffen.

Kaart passantensteigers in Flevoland

  • Een overzicht van 32 passantensteigers in Flevoland waar gebruik van gemaakt mag worden.