Veilig op weg

De verschillende seizoenen brengen verschillende werkzaamheden met zich mee. Zo geldt er tijdens storm een speciaal stormprotocol voor de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen (de Markerwaarddijk), maaien we de bermen in het voor- en najaar en doen we aan gladheidsbestrijding in de winter. Flevowegen.nl: vlot en veilig door Flevoland.