Schokkerringweg

In 2026 voeren we groot onderhoud aan de Schokkerringweg, het deel vanaf Nagele (rotonde met de ploegstraat) tot Schokland. Het asfalt van de weg is verouderd en de inrichting voldoet niet meer aan de richtlijnen van de provinciale wegen in Flevoland. In een later stadium is fase 2 gepland voor de Schokkerringweg. Dit betreft het gedeelte vanaf Schokland tot het knooppunt N50 bij Ens. Naast het vervangen van het asfalt, voeren we de volgende verkeersveiligheids- maatregelen uit:

  • Snelheid minderen Het instellen van een inhaalverbod (met uitzondering van inhalen landbouwverkeer) Het aanbrengen van plateaus op de kruispunten Sluitgatweg en Palenweg. Deze plateaus zorgen voor een overzichtelijk en duidelijk zichtbaar kruispunt.
  • Verbeteren veiligheid Het aanbrengen van geribbelde stroken, ook wel redresseerstroken genoemd. Deze stroken verkleinen de kans dat een weggebruiker met hun wiel(en) in de berm terecht komen. Wanneer een gebruiker de strook raakt, is het duidelijk hoor-en voelbaar dat ze te dicht op de rand van de weg rijden. Het aanbrengen van glasbollen naast de redresseerstroken. Deze glasbollen reflecteren het licht van de koplampen, waardoor de weg duidelijk zichtbaar wordt in het donker.