• 2023: Notitie Reikwijdte en detailniveau, uitgangspuntennotitie en participatieplan
  • 2023-2024: m.e.r.-procedure en ontwerp projectbesluit
  • 2025: Definitief projectbesluit
  • 2026: Opstellen van het contract en starten van de aanbesteding
  • 2027-2028: Aanleg Ontsluitingsweg

Meer informatie en uitleg over de verschillende fasen van het project vindt u in de infographic onderaan deze pagina. U kunt de infographic ook in uitgeschreven tekst lezen/af laten spelen, ga hiervoor naar deze webpagina.