Provincie Flevoland is eigenaar van acht provinciale vaarwegen. Daarnaast voeren wij nautisch toezicht uit op verschillende nevenwateren die in het beheer zijn van Waterschap Zuiderzeeland of van gemeenten. Onder het kopje Varen in Flevoland vindt u alle informatie over varen in Flevoland en over de bedieningen van bruggen en sluizen.

Op onze vaarkaart zijn de maximale afmetingen van schepen te vinden voor de provinciale vaarten. Wijkt u af van deze maximale afmetingen dan kunt u in uitzonderlijke gevallen een ontheffing aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een ontheffing is te vinden op onze website.