In september 2021 stemden de Provinciale Staten en de gemeenteraad van Lelystad in met de voorkeur voor een weg langs de bosrand. Nu beginnen de andere voorbereidingen voor de weg. De omgeving wordt daar actief bij betrokken. De planning staat niet volledig vast en kan dus nog veranderen.

Globale planning

  • 2023: Planvoorbereiding, het doen van onderzoeken en opstellen van het voorlopig ontwerp, gesprekken met de omgeving en voorbereiding van het projectbesluit;
  • 2024: De MER-procedure (Milieu Effect Rapportage) en Provinciaal Inpassingsplan gereed;
  • 2025: Wanneer de formele procedures zonder problemen doorlopen kunnen worden, kan in 2025 worden gestart met het opstellen van het contract en de aanbesteding;
  • 2026: Wanneer de aanbesteding succesvol verloopt kan de aannemer in 2026 beginnen met de voorbereidingen en uiteindelijk de aanleg van de wegen. Naar verwachting duurt de aanleg tot en met 2028;
  • 2028: De rondweg kan open.

Meer informatie en uitleg over de verschillende fasen van het project vindt u in de infographic die u hieronder kunt downloaden.

Download

Infographic Planning

pdf - 143,69 kB
Open de pdf