Planning onderhoud oevers

Ons streven is de werkzaamheden zo veel mogelijk vanaf het water uit te voeren. Hierdoor is er weinig hinder voor de omgeving. De aannemer maakt gebruik van schepen om materialen aan en af te voeren. Wij starten eerst met de oevers die in slechte staat zijn. Per locatie kijken we welk type oeverbescherming hersteld of vervangen moet worden.

Fase 1

De voorbereidende werkzaamheden aan de oevers langs de Lage Vaart tussen Lelystad en Dronten zijn gestart. In het voorjaar van 2025 starten we met het herstellen en vervangen van de eerste 11,5 kilometer aan de Lage Vaart in Almere. In het najaar van 2024 worden omwonenden in de nabijheid van de oevers geïnformeerd over de werkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting maximaal 1 jaar.

Zo min mogelijk overlast door geluid en trillingen

Door werkzaamheden aan de oevers kunnen omwonenden mogelijk trillingen en/of geluidsoverlast ondervinden. Wij doen ons best om de overlast te beperken. Vooraf en tijdens de werkzaamheden is er contact met omwonenden en ondernemers in de omgeving om de werkzaamheden te bespreken.