Wegen en fietspaden

Veel van de 80- en 100-kilometerwegen waar u gebruik van maakt, zijn de verantwoordelijkheid van de provincie. Dat geldt voor het onderhoud, de verkeersveiligheid en een goede doorstroming. Van de aanleg van rotondes tot het snoeien van bomen. Van het maaien van de berm tot het opnieuw asfalteren van de wegen. Uiteraard zorgt de provincie ervoor dat er in de wintermaanden gestrooid wordt.

Doorstroming

Flevoland streeft naar een goede doorstroming op het hoofdwegennet in de provincie. Hiervoor is het zaak vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. Aandachtspunten daarbij zijn de wegen waar voortdurend veel vertraging is, knelpunten bij brugopeningen, evenementen, langzaam verkeer/landbouwverkeer en wegwerkzaamheden. We brengen de problemen in kaart en werken samen met andere wegbeheerders en het Rijk om goede oplossingen te bedenken.

Verkeersveiligheid

Flevoland hoort qua verkeersveiligheid tot de top 3 van verkeersveilige provincies in Nederland en zelfs in Europa. Toch zijn wij van mening dat het nog veiliger kan. Daarom zorgen we ervoor  dat de wegen veiliger worden. Dit doet de provincie samen alle andere wegbeheerders, politie en vertegenwoordigers van belangenorganisaties n Flevoland. Als het gaat om verkeersveiligheid op het gebied van de wegen, educatie en campagnes,  en de verkeershandhaving door de politie. Op de websites Verkeersveiligheidslabel Flevoland en Verkeersveilig Flevoland beschrijven we projecten die worden uitgevoerd om de verkeersveiligheid in onze provincie te vergroten.

Met de fiets

Vergeleken met andere manieren van vervoer is fietsen goedkoop, gezond en voorkomt filevorming in de steden. Daarnaast is fietsen heel goed voor een gezond milieu. Voor het woon-/werkverkeer is een goede bereikbaarheid naar carpoolplaatsen en opstappunten voor het OV van belang. Flevoland streeft naar een goed en veilig fietspadennetwerk. Voor het fietsen in de vrije tijd willen we graag aantrekkelijke recreatieve fietsroutes ontwikkelen die ook een goede aansluiting hebben op de regionale knooppunten. We werken hierin samen met de Fietsersbond en andere wegbeheerders. Flevoland stimuleert het gebruik van de fiets, zowel voor woon-/werkverkeer, school als vrije tijd.