Afvalbeheer in een IPPC-installatie

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Als u een IPPC-installatie heeft, dan moet u bij de provincie een omgevingsvergunning aanvragen voor het opslaan, verwerken, verbranden, uitstoten en lozen van afvalstoffen. Dit geldt voor zowel gevaarlijke als ongevaarlijke afvalstoffen.

U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Afvalbeheer in een ippc-installatie.

Welke regels gelden voor u?

Voor IPPC-installaties gelden algemene regels met betrekking tot:

  • beheer van afvalstoffen
  • emissies naar de lucht
  • lozingen op het oppervlaktewater
  • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
  • verduurzaming van het energiegebruik
  • geluid op industrieterreinen
  • eindonderzoek bodem
  • PRTR-verslag

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe lang duurt het?

Voor vergunningaanvragen door IPPC-bedrijven geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023