Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2022-2025, subsidie

De provincie heeft een innovatiefonds om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken.

Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen - maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers - die kansen zien in innovatieve vormen van de samenwerking met de bibliotheek.

De provincie is op zoek naar projecten van andere partijen die meerwaarde zien in een samenwerking met de bibliotheek. Op lokaal of regionaal niveau. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn waarbij de locatie van de bibliotheek wordt ingezet, of een project waarbij de kennis en expertise van de bibliotheekorganisatie wordt benut.

De provincie ziet graag dat er de komende periode mooie projecten bij de bibliotheken tot stand komen en stelt daarvoor per project een subsidie van maximaal € 40.000 beschikbaar.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de regeling Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2022 - 2025. Het moet een project zijn waar zowel uw organisatie als de bibliotheek de vruchten van plukt. Subsidieaanvragen voor projecten met een startdatum in het najaar van het lopende jaar, kunnen ingediend worden van 1 april tot 31 mei. Subsidieaanvragen voor projecten met een startdatum in het voorjaar van het daaropvolgende jaar, kunnen worden ingediend van 1 september tot 31 oktober.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar subsidieaanvragen@flevoland.nl
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 22 weken nodig om uw aanvraag af te handelen of zoveel korter als mogelijk is. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

  1. Lees de Nota Cultuurbeleid 2021-2024. Hierin staat het beleid van de provincie beschreven.
  2. Neem ook kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de Nadere regels Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2022 - 2025. Hierin zijn onze regels opgenomen.
  3. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier. 

Het formulier wordt digitaal verzonden. Bijlagen kunt u eventueel per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Het Subsidiebureau
Postbus 55
8200 AB Lelystad

 

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-11-2023