Borden plaatsen langs weg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Misschien wilt u een bord plaatsen langs een provinciale weg om reclame te maken voor uw bedrijf, organisatie of evenement. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie. Hetzelfde geldt als u een ander object met een boodschap langs een provinciale weg wilt plaatsen. U kunt hierbij denken aan spandoeken, vlaggen, voertuigen met opdruk etc.

Uitzondering zijn borden ten behoeve van recreatieve bewegwijzering en objecten als spandoeken, vlaggen en borden met een maatschappelijke mening. Om deze te plaatsen hoeft u geen vergunning aan te vragen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Borden plaatsen langs weg.

KLIC-melding
Daarnaast moet u tijdig een KLIC-melding doen. Een KLIC-melding is een melding waarin u aangeeft waar u wilt gaan graven. U krijgt dan van het kadaster informatie over de ondergrond. Zo wordt voorkomen dat u per ongeluk kabels of leidingen beschadigt omdat u geen informatie had over de ondergrond.

Een KLIC-melding doet u bij het kadaster.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels:

 • u plaatst het bord buiten de bebouwde kom (voor borden binnen de bebouwde kom moet u informeren de gemeente)
 • uw bord is op stalen palen bevestigd en met grondankers geplaatst
 • u zorgt voor goed onderhoud van uw bord
 • uw bord is niet groter is dan 1 meter bij 1 meter
 • u brengt niet meer dan twee borden bij elkaar op één locatie
 • u plaatst uw borden in de onverharde buitenberm op een afstand van ten minste 1.80 meter van de wegverharding
 • u plaatst uw bord minimaal 2 meter van OV-masten
 • uw bord heeft geen spiegeling, fluorisering, verlichting of bewegende delen
 • uw bord is minimaal 0.5 meter en maximaal 2 meter boven het maaiveld bevestigd
 • u plaatst uw bord minimaal 100 meter van bestaande kruisingen, wegaansluitingen, oversteekplaatsen, in- en uitwegen en bochten
 • u plaatst uw bord minimaal 50 meter van bestaande bewegwijzering of verkeersborden
 • u verwijdert het bord wanneer deze niet meer nodig is
 • tijdens het plaatsen of verwijderen van uw bord zorgt u ervoor dat de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming niet in gevaar komen

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning bord plaatsen langs weg geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Een KLIC-melding doet u minimaal 3 werkdagen en maximaal 20 werkdagen voordat u gaat graven. Wilt u eerder informatie over de ondergrond, dan doet u een oriëntatieverzoek. Een KLIC-melding is daarna nog wel verplicht.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023