Impuls Klassieke Muziek, subsidie

De doelstellingen van de (nadere regels) Impuls Klassieke Muziek zijn:

 • Het versterken van het aanbod en de kwaliteit van klassieke muziek in Flevoland;
 • het vergroten en verbreden van het publieksbereik voor klassieke muziek;
 • Het versterken van de infrastructuur rond klassieke muziek in Flevoland;
 • Het verbinden van de Flevolandse infrastructuur aan de landelijke infrastructuur klassieke muziek;
 • Het versterken van het netwerk rond klassiek muziek en de verdere professionalisering.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor Impuls Klassieke Muziek dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u uitgebreid lezen in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023.
 • de subsidieregeling Impuls Klassieke Muziek.

 Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:

 • De aanvraag is voor twee jaar;
 • De aanvraag past binnen het doel van deze nadere regels;
 • De aanvrager behoort tot de doelgroep;
 • De aanvraag betrekking heeft op activiteiten op het gebied minimaal 2 van de volgende 3 p’s:

-       Programmering;
-       Publiek;
-       Professionalisering.

 • De aanvrager werkt nauw samen met (een) organisatie(s) op het gebied van klassieke muziek.

 Welke documenten heeft u nodig?

 • Een inhoudelijk plan;
 • Een communicatie- en marketingplan (indien de aanvraag betrekking heeft op Programmering);
 • Werkplan met tijdspad;
 • Een sluitende begroting;
 • Intentieverklaring(en) van de betrokken partij of partijen;
 • Een kopie bankafschrift;
 • Recensie(s) of aankondiging(en) waaruit blijkt dat de aanvrager heeft samengewerkt op het gebied van de professionele Klassieke Muziek in Flevoland;
 • CV’s van de medewerkers.

Indien gebruik wordt gemaakt van een intermediair voor het indienen van een aanvraag, een ondertekende machtiging waaruit blijkt dat de intermediair namens de aanvrager optreedt.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar ons subsidiebureau via subsidieaanvragen@flevoland.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 – 265 213.
We helpen u graag verder. 

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 22 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, danwel zoveel korter als kan. We streven naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de subsidieregeling Impuls Klassieke Muziek. 
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en dien het in voor 1 oktober 2023.
  Upload de bijlagen of verstuur ze per post naar:
  Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
  Het subsidiebureau
  o.v.v. Impuls Klassieke Muziek
  Postbus 55
  8200 AB Lelystad
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag is ontvangen.
  Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

 

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-11-2023