Subsidie netcongestie aanvragen

Wanneer bedrijven of maatschappelijke organisaties willen uitbreiden of uitbreiding in de gebouwde omgeving gerealiseerd moet worden, vraagt dit gezien de huidige netcongestie om lokale oplossingen voor het delen, opslaan of conversie van elektriciteit.
 
Deze subsidieregeling is bedoeld om lokale oplossingen voor netcongestie te stimuleren bij bedrijven en de gebouwde omgeving, zowel collectief als individueel. Oplossingen die de transportcapaciteit verminderen of uitbreiding van netcapaciteit vermijdt bij uitbreiding van bedrijfsactiviteiten en/of voorzieningen in de gebouwde omgeving. 
Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor ‘Oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving’ dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Deze kunt u uitgebreid lezen in onze regels: 

  • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 (ASF 2023).
  • de Nadere regels ‘Oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving’.

Gebruik het begeleidende formulier hierin staan ook de benodigde bijlagen die bij de aanvraag ingediend moeten worden bij het digitale aanvraagformulier. Overeenkomstig met gegevens die worden gevraagd in artikel 9 van de nadere regels.

Subsidie kan worden aangevraagd door:
- een eigenaar of huurder van een opstal met aansluiting tot en met 2 MVA;
- een samenwerkingsverband van eigenaren of huurders van een opstal met een aansluiting tot en met 2MVA (zie samenwerkingsverklaring)

Subsidie kan worden verstrekt voor:
- het tot stand brengen van een initiatief
- een haalbaarheidsstudie
- het realiseren van oplossingen die bijdragen aan het voorkomen, verminderen of oplossen van netcongestie

Bijdragen per activiteit zijn:
Initiatieven opzetten
De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten, tot maximaal €10.000.

Haalbaarheidsstudie:
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten:
- Maximaal €15.000 voor individuele aanvragen
- Maximaal €25.000 voor samenwerkingsverbanden

Realisatie van oplossingen:
De subsidie bedraagt:
- 30% van de subsidiabele kosten, tot maximaal €50.000 voor individuele aanvragen
- 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal €100.000 voor samenwerkingsverbanden

  • Voor een batterij kan maximaal €25.000,- verleend worden en moet onderdeel zijn van de algehele oplossing
  • Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan €5.000,- voor haalbaarheidsstudies of realisatie van oplossingen
  • Bij subsidies van minder dan €10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Stuur een e-mail naar subsidieaanvragen@flevoland.nl of neem telefonisch contact op met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 - 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u een volledige aanvraag heeft ingediend, hebben wij maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, dan wel korter indien mogelijk.
Als blijkt dat uw aanvraag na ontvangst niet compleet is, ontvangt u daarover van ons binnen 4 weken een bericht.

Hoe werkt het?

U kunt uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Wij adviseren u om bij het verzenden van uw aanvraag aan te geven dat u een ontvangstbevestiging wil ontvangen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u op hoogte wil blijven over de status en voortgang van uw aanvraag in het klantportaal per e-mail. 

Binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag bevestigen wij of uw aanvraag aan alle indieningsvereisten voldoet. We geven u op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen in het klantportaal. Hiervoor stellen wij een redelijke termijn van meestal 14 dagen.

Vanaf 1 juli 2024 hebben wij een klantportaal, waarin u de status en voortgang van uw aanvraag kan volgen. U kunt na het indienen van een aanvraag vragen stellen en aanvullende informatie aan ons doorgeven. Na het verstrekken van de beschikking zullen wij via dit klantportaal aangeven welke vervolgstappen van u worden verwacht, zoals het indienen van verantwoording, jaaropgaves en andere zaken die zijn vastgelegd in uw beschikking. In het klantportaal kunt u ook aangeven dat u op hoogte wil blijven over de status en voortgang van uw aanvraag per e-mail. 

Een aanvraag indienen via het klantportaal is niet mogelijk. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. 

Alle correspondentie inclusief beschikking komt in uw klantportaal en we versturen geen fysieke documenten meer. 

Meer informatie

Laatst aangepast: 18-07-2024