Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin waarin het water wordt gedesinfecteerd

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bij de meeste zwembaden wordt het water gedesinfecteerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor sportbaden, gemeentezwembaden waarin zwemlessen worden gehouden, subtropische zwembaden bij vakantieparken etc. Al deze zwembaden gelden als badwaterbassins waarin het water wordt gedesinfecteerd.

Minimaal 4 weken voordat u een badwaterbassin met desinfecterend water in gebruik neemt, moet u een melding doen bij de provincie. U doet dan in het Omgevingsloket een melding voor de activiteit Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin waarin het water wordt gedesinfecteerd.

Welke regels gelden voor u?

Voor badwaterbassins gelden algemene regels met betrekking tot:

  • risicoanalyse
  • beheersplan
  • registratie van incidenten
  • waterkwaliteitseisen

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

U moet een melding doen minimaal 4 weken, voordat u een badwaterbassin in gebruik neemt.

Hoe werkt het?

U doet een melding via het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023