Professioneel vuurwerk, bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag

Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie.

Welke regels gelden voor u?

U moet zekerheid stellen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U beheert een ruimte waar professioneel vuurwerk wordt opgeslagen of bewerkt.

Contact

U dient het bewijs in te leveren binnen de vastgestelde termijn bij de omgevingsdienst waar de opslagplaats ligt. Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Laatst aangepast: 03-06-2022