Klimaatadaptieve en groene dorpen en steden, subsidie

Inwoners van alle Flevolandse gemeenten, die binnen de bebouwde kom wonen, kunnen vanaf 9 oktober een subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen. Dat zijn maatregelen die helpen om regenwater op te vangen en/of te hergebruiken en maatregelen die zorgen voor meer groen in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan groene daken op huizen en schuren, groene gevels en regentonnen en -zuilen. Deze maatregelen zijn nodig omdat het klimaat verandert. Er zijn vaker hardere regenbuien en langere periodes van droogte. Dit kan overlast veroorzaken, zoals wateroverlast, hitte en droogte. Daarom moeten we onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. Meer groen op en rond onze woningen helpt om het regenwater beter op te vangen en zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Wonen in een groene omgeving is bovendien aantrekkelijk voor mensen en dieren.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor Subsidieregeling Klimaatadaptieve en Groene dorpen en steden 2023-2024 dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u lezen in onze regels:
 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023.
 • de subsidieregeling Klimaatadaptieve en Groene dorpen en steden 2023-2024.

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:
De regeling is bedoeld voor bewoners in onze dorpen en steden in Flevoland. In hoofdstuk 3 van de subsidieregeling kunt u lezen welke specifieke voorwaarden van toepassing zijn.

Welke documenten heeft u nodig?
In artikel 18 van de subsidieregeling kunt u lezen welke documenten u nodig heeft om een subsidieaanvraag in te dienen.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar ons subsidiebureau:  subsidieaanvragen@flevoland.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 – 265 213. 
We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de subsidieregeling Subsidieregeling Klimaatadaptieve en Groene dorpen en steden 2023-2024.
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur een complete aanvraag voor 1 november 2024.
  Upload de bijlagen of verstuur ze per post naar:
  Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
  Het subsidiebureau 
  o.v.v. regeling Subsidieregeling Klimaatadaptieve en Groene dorpen en steden 2023-2024
  Postbus 55
  8200 AB Lelystad
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag goed is ontvangen. 
Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

 

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-12-2023