Milieueffectrapportage, ontheffing

Voor sommige activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage op te stellen. U kunt onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van deze verplichting krijgen. Het opstellen van een milieueffectrapportage is verplicht als u activiteiten wilt verrichten waarvoor een besluit van een bestuursorgaan vereist is, en als voor de voorbereiding van dit besluit een milieueffectrapportage verplicht is gesteld. Ontheffing van deze verplichting is mogelijk als in verband met het algemeen belang het besluit over de activiteit direct genomen moet worden.

Welke regels gelden voor u?

Soms kan een ontheffing mogelijk en/of nodig zijn, namelijk als het besluit zonder uitstel genomen moet worden in het algemeen belang.

Contact

U vraagt een ontheffing voor het opstellen van een milieueffectrapportage aan bij de provincie, de gemeente of een ministerie. Bij wie u moet zijn, verschilt. Dit hangt af van het onderwerp en soms zelfs van de omvang. Bijvoorbeeld voor windmolens is het afhankelijk van het aantal opgeleverde wattages. Voor vragen mailt u naar infopunt@flevoland.nl.

Hoe lang duurt het?

Binnen 9 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing genomen.

Hoe werkt het?

U kunt een MER-scan doen om snel uit te zoeken of voor uw activiteiten een milieueffectrapportage verplicht is. De MER-scan is te vinden op de website van InfoMil.

Meer informatie

Laatst aangepast: 03-06-2022