Grootschalig opwekken van energie (50 MW of meer)

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Grootschalig opwekken van energie door middel van stoken wordt beschouwd als IPPC-installatie. Het gaat dan om een totaal ingangsvermogen van alle stookinstallaties van meer dan 50 MWth. Dit zijn bijvoorbeeld elektriciteitscentrales of grote stookinstallaties bij andere bedrijven zoals raffinaderijen of chemische bedrijven.

Voor het grootschalig opwekken van energie in een IPPC-installatie heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Grootschalig opwekken van energie (50 MW of meer).

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels met betrekking tot:
  • beheer van afvalstoffen
  • emissies naar de lucht
  • lozingen op het oppervlaktewater
  • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
  • verduurzaming van het energiegebruik
  • geluid op industrieterreinen
  • eindonderzoek bodem
  • PRTR-verslag

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Grootschalig opwekken van energie (50 MW of meer) geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat de behandeling van uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023