Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin voor eenmalig gebruik

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een badwaterbassin voor eenmalig gebruik is een bad dat na ieder gebruik wordt geleegd.  Deze badwaterbassins kunnen bijvoorbeeld voorkomen in wellnesscentra, waarbij aan het water soms ook andere stoffen worden toegevoegd, zoals verschillende kruiden en etherische oliën.

Voordat u dit soort waterbassins voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u een melding doen bij ons. U doet dan in het Omgevingsloket een melding voor de activiteit Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin voor eenmalig gebruik.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels met betrekking tot:

  • het badwaterbassin wordt gevuld met water dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor drinkwater
  • het badwaterbassin wordt dagelijks gedesinfecteerd en nagespoeld met water dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor drinkwater

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe lang duurt het?

U doet een melding minimaal 4 weken voordat u een badwaterbassin voor het eerst gaat gebruiken.

Hoe werkt het?

Een melding kut u doen via het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024