Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie

De provincie Flevoland kan subsidie verstrekken voor de in het Natuurbeheerplan opgenomen agrarische leefgebieden en waterdoelen. De beheersubsidie geldt voor 6 jaar.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in paragraaf 3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid, telefoonnummer 0320 - 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na de aanvraagperiode op uw subsidieaanvraag. De beslissing kan 1 keer met maximaal 13 weken worden verlengd.

Hoe werkt het?

Wilt u als collectief een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

  1. Lees het 'Natuurbeheerplan provincie Flevoland'. Hierin staat het beleid beschreven.
  2. Neem ook kennis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland. In deze verordening zijn onze regels opgenomen.
  3. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier.

Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het naar subsidieaanvragen@flevoland.nl of per post:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 01-09-2022