Nadere regels Voucher circulaire economie

Provincie Flevoland heeft tot doel met deze voucher het stimuleren van de circulaire economie in Flevoland en duidelijkheid te verschaffen aan de potentiële aanvragers over de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze voucher.

Welke regels gelden voor u?

Om een voucher aan te vragen voor ‘Voucher circulaire economie 2023’ dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u uitgebreid lezen in onze subsidieregels:

  • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023.
  • de nadere regels ‘Voucher circulaire economie 2023’.

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:

  • De voucher voor een scan bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten
  • Het voucherbedrag bedraagt tenminste € 1.000 en maximaal € 2.000
  • De aanvrager is gevestigd in Flevoland en de bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan deze voucherregeling vinden hoofdzakelijk plaats in de provincie Flevoland
  • De voucher is enkel bedoeld voor het uitvoeren van een scan met als doel op bedrijfsniveau inzicht te krijgen in circulaire kansen in de bedrijfsvoering
  • De scan dient te worden uitgevoerd door een in Flevoland gevestigde organisatie en is gericht op inzicht in circulaire kansen in de bedrijfsvoering of innovatie-advies

Enkel de kosten die na de indiening van de aanvraag door de aanvrager daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald voor het laten uitvoeren van een scan zijn subsidiabel

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de regeling? Stuur dan een e-mail naar infores@voucherregelingflevoland.nl. Zij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden heeft Horizon maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, dan wel zoveel korter als kan. Ze streven naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Ga dan naar het loket van Horizon, daar vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Laatst aangepast: 07-11-2023