Kansen voor West 2021-2027

Kansen voor West is een Europees subsidieprogramma voor innovatieve ontwikkelingen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en voor verduurzaming van de  economie (centrale thema’s: innovatie, energietransitie, klimaat, circulaire economie, digitalisering).

Op 20 April 2022 is de derde editie van het programma Kansen voor West programma voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027 officieel van start gegaan. Op 1 juni 2022 vindt een eerste Flevolandse openstelling plaats onder prioriteit 1 "Innovatie" van het programma.

Contact

Als u een projectidee heeft waarvan u denkt dat dit past binnen het nieuwe programma en meer specifiek binnen de eerste openstelling van 1 juni 2022, dan adviseren wij u het format "projectidee" in te vullen.
U kunt de link naar het format vinden op projectidee-formulier-kvwiii.docx (live.com)
Mail vervolgens het ingevulde format naar fred.jonkhart@flevoland.nl van het steunpunt Provincie Flevoland. Na de beoordeling van uw projectidee neemt het steunpunt contact met u op.

Meer informatie

Laatst aangepast: 10-05-2022