Cultuureducatie, cultuurparticipatie, landschapskunst en bibliotheken

De provincie subsidieert de volgende instellingen:

 • KunstLink Flevoland - cultuurparticipatie (o.a. amateurkunst, talentontwikkeling, kunst en cultuur in het sociale domein)
 • FleCK – Expertisecentrum cultuureducatie Flevoland
 • Land Art Flevoland – landschapskunst
 • Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023.

Contact

Heeft u vragen over de regeling of ondervindt u een probleem bij het invullen van het aanvraagformulier? Vul dan het Terugbelverzoek in.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 13 weken) op.

Hoe werkt het?

Alleen de eerder genoemde instellingen kunnen aanspraak maken op subsidie van provincie Flevoland. Wilt u in naam van een van deze instellingen subsidie aanvragen?

Hieronder leest u hoe het werkt.

Informatie over het cultuurbeleid vindt u bij ‘Meer informatie’.

 1. Lees de Nota Cultuurbeleid 2021-2024. Hierin staat het beleid van de provincie beschreven.
 2. Neem ook kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023. Hierin zijn onze regels opgenomen.
 3. Maak gebruik van één van de bovenstaande formulieren.
 4. Open het formulier en beantwoord de vragen. Een aantal vragen zijn verplicht.
 5. Onze voorkeur gaat uit naar het uploaden van de bijlagen in het document, maar u mag ze ook per post versturen of per e-mail versturen.
 6. Maakt u gebruik van het formulier zonder eHerkenning, dan dient u het formulier digitaal te ondertekenen.
 7. Na ontvangst door de provincie ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
 8. Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie.

Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag nemen wij een besluit. Meer informatie vindt u op de informatiepagina van het formulier.

Meer informatie

Laatst aangepast: 19-10-2023