Vuurwerk afsteken

Als u met uw bedrijf vuurwerk gaat afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie.

De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld:

 • professioneel vuurwerk
 • consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram)
 • theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram)

 Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

De voorwaarden zijn:

 • U heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).
 • U heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

U vraagt om ontbrandingstoestemming in de volgende gevallen:

 • U wilt professioneel vuurwerk afsteken.
 • U wilt consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram) afsteken.
 • U wilt theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram) afsteken.

In het volgende geval moet u een ontbrandingsmelding doen:

 • U wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk en/of 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken (of gezamenlijk 220 kilogram).

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente.

Het afsteken van vuurwerk is meer dan alleen het ontbranden. Voor alles wat erbij komt kijken, gelden strenge regels:

 • de opbouw
 • het installeren en bewerken van vuurwerk
 • het ontbranden van vuurwerk
 • het verwijderen van vuurwerkresten

Contact

U vraagt de ontbrandingstoestemming aan bij de provincie. Daar doet u ook de ontbrandingsmelding. U kunt de aanvraag met DigiD of eHerkenning doen.

Wilt u meer informatie over de ontbrandingstoestemming of de melding? Of heeft u een vraag over een evenement dat u organiseert en waarbij u vuurwerk wilt afsteken? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Hoe werkt het?

U doet de melding minimaal 2 weken voor het evenement.

U doet de aanvraag voor ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meerdere evenementen of voorstellingen (multiple events) kunt u onder voorwaarden in 1 keer toestemming aanvragen.

Zowel bij de melding als de aanvraag geeft u de volgende gegevens door:

 • het soort vuurwerk dat u gaat afsteken
 • datum, tijdstip en plaats van het evenement
 • een afschrift van de toepassingsvergunning
 • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat)
 • een schietlijst
 • een actuele situatietekening
 • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder

De provincie vraagt voor de ontbrandingstoestemming altijd een 'verklaring van geen bedenkingen' aan. Deze vraagt de provincie aan de burgemeester van de gemeente waar u het vuurwerk wilt afsteken. Geeft de burgemeester die verklaring niet af? Dan geeft de provincie ook geen toestemming.

Meer informatie

Laatst aangepast: 03-02-2023