Natura 2000-activiteit

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een Natura 2000-gebied is een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van een Europees netwerk aan beschermde natuurgebieden.

Als u iets wilt doen dat mogelijk een belangrijke impact heeft op een Natura 2000-gebied dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Het kan dan gaan om activiteiten in het gebied zelf, maar het kan ook gaan om activiteiten in de buurt van een Natura 2000-gebied (bijv. als door uw activiteit stikstof vrijkomt).

U hoeft geen vergunning aan te vragen als:

  • uw activiteit maar een kleine, onbelangrijke impact heeft op een Natura 2000-gebied;
  • uw activiteit nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied.   

Heeft uw activiteit mogelijk impact op een Natura 2000-gebied, dan vraagt u in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit: Natura 2000-activiteit.

Welke regels gelden voor u?

Voor een Natura 2000-activiteit gelden een aantal voorwaarden, zoals:

  • u moet vooraf onderzoek doen hoeveel impact uw activiteit heeft op een Natura-gebied
  • u moet maatregelen nemen om de negatieve impact te voorkomen of in ieder geval zo klein mogelijk te houden
  • gebeurt er iets onverwachts tijdens uw activiteit met negatieve impact op het Natura 2000-gebied, dan moet u dit direct bij ons melden

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265265.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat de behandeling van uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 07-12-2023