Basismetaal

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Als u bedrijfsmatig metaal en erst verwerkt, dan moet u hiervoor bij de provincie een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan een omgevingsvergunning aan voor Basismetaal.

Dit geldt voor bedrijven die zich bezighouden met de volgende activiteiten:

 • roosteren of sinteren van ertsen
 • maken van ijzer of staal
 • verwerken van ferrometalen door:
  • warmwalsen
  • smeden met hamers
  • aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal
 • smelten of gieten van ferrometalen
 • winnen van ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen

Daarnaast gelden er algemene regels voor het verwerken van erst en metaal. Het gaat om regels over onder andere:

 • een jaarlijkse milieurapportage (RPTR-verslag)
 • emissies naar de lucht
 • lozingen op het oppervlaktewater
 • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
 • verduurzaming van het energiegebruik

 U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Welke regels gelden voor u?

U kunt als IPPC-bedrijf alleen een omgevingsvergunning aanvragen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Om welke voorwaarden het precies gaat, kan verschillen per branche. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe lang duurt het?

Voor vergunningaanvragen door IPPC-bedrijven geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023