Wijzigen geitenhouderij

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Meer geiten alleen als...
Een bestaande geitenhouderij mag alleen meer geiten gaan houden, wanneer de geitenhouderij op meer dan twee kilometer afstand is gelegen van een woonkern.

Wat geldt als bestaande geitenhouderij?
Als bestaande geitenhouderij gelden geitenhouderijen die zijn opgericht vóór 2 februari 2019 en die beschikken over een omgevingsvergunning.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Laatst aangepast: 12-01-2024