Subsidie sportevenementen aanvragen

Sportevenementen horen bij Flevoland. Ze brengen mensen samen, geven een doel om daar toe te werken, inspireren en zorgen voor aanwas en een hogere sportparticipatie. 
Wanneer u  grootschalige of (inter)nationale sportevenementen in Flevoland organiseert, kunt u daarvoor mogelijk subsidie ontvangen van de provincie.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie voor sportevenementen in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen. 
Deze staan beschreven in de volgende regels:

  • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023.
  • de nadere regels ‘Sportevenementen Flevoland’
  • Neem kennis van de provinciale sportnota Samenwerken aan een sportief Flevoland. Hierin staat het beleid van de provincie beschreven.

 

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Stuur een e-mail naar subsidieaanvragen@flevoland.nl of neem telefonisch contact op met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 - 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u een volledige aanvraag heeft ingediend, hebben wij maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, dan wel korter indien mogelijk.
Als blijkt dat uw aanvraag na ontvangst niet compleet is, ontvangt u daarover van ons binnen 4 weken een bericht. 

Hoe werkt het?

U kunt uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Wij adviseren u om bij het verzenden van uw aanvraag aan te geven dat u een ontvangstbevestiging wil ontvangen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u op hoogte wil blijven over de status en voortgang van uw aanvraag in het klantportaal per e-mail. 

Binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag bevestigen wij of uw aanvraag aan alle indieningsvereisten voldoet. We geven u op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen in het klantportaal. Hiervoor stellen wij een redelijke termijn van meestal 14 dagen.

Vanaf 1 juli 2024 hebben wij een klantportaal, waarin u de status en voortgang van uw aanvraag kan volgen. U kunt na het indienen van een aanvraag vragen stellen en aanvullende informatie aan ons doorgeven. Na het verstrekken van de beschikking zullen wij via dit klantportaal aangeven welke vervolgstappen van u worden verwacht, zoals het indienen van verantwoording, jaaropgaves en andere zaken die zijn vastgelegd in uw beschikking. In het klantportaal kunt u ook aangeven dat u op hoogte wil blijven over de status en voortgang van uw aanvraag per e-mail. 

Een aanvraag indienen via het klantportaal is niet mogelijk. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. 

Alle correspondentie inclusief beschikking komt in uw klantportaal en we versturen geen fysieke documenten meer. 

Meer informatie

Laatst aangepast: 18-07-2024