Vuurwerk opslaan en verkopen

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Doe een 'Melding vuurwerkbesluit' via Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? U moet een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). De provincie is bevoegd gezag als de opslag onder de regels van het BRZO valt.

Wilt u vuurwerk verkopen? Op de 3 laatste verkoopdagen voor oud en nieuw mag u consumentenvuurwerk aan particulieren verkopen.

Kijk voor meer informatie over het afsteken van vuurwerk bij: Vuurwerk, ontbrandingsmelding of ontbrandingstoestemming.

Welke regels gelden voor u?

Een bewaarplaats waar meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk ligt opgeslagen, moet ten minste 20 meter van de omliggende woningen en bedrijven liggen. Een opslag van professioneel vuurwerk moet ten minste 800 meter vanaf woningen en bedrijven liggen.

Voorwaarden voor een vergunning voor de opslag of verkoop van consumentenvuurwerk zijn onder andere:

  • Een minimale afstand van de opslag tot kwetsbare objecten (omwonenden).
  • In de opslag is een brandmeldinstallatie aanwezig.
  • In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan. Het kan zijn dat u op basis van het bestemmingsplan een vergunning of toestemming nodig heeft.
  • Voor opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding vuurwerkbesluit.
  • Voor opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk vraagt u een omgevingsvergunning aan.
  • De opslag voldoet bouwkundig en brandtechnisch aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. Zo is er bijvoorbeeld een brandblusinstallatie in de vuurwerkopslag aanwezig.
  • U voert een actief veiligheidsbeleid.
  • Bij opslag van meer dan 200.000 kilo consumentenvuurwerk stelt u een veiligheidsrapport op.

Wilt u theatervuurwerk opslaan? Dan zijn de regels onder andere:

  • Tot 25 kg dan moet de opslag plaatsvinden in een 60 minuten brandwerende kast.
  • Bij meer dan 25 kg opslag gelden dezelfde eisen als bij het opslaan van consumentenvuurwerk.

Omdat consumentenvuurwerk ook bij een tankstation verkocht mag worden, zijn er regels voor het gelijktijdig lossen van brandstoffen en vuurwerk.

Contact

Bij opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding via de AIM-module. U heeft hiervoor eHerkenning nodig. Vul ook het meldingsformulier vuurwerk in op de website van Infomil. Doe dit minstens 4 weken van tevoren.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of heeft u professioneel vuurwerk of meer dan 25 kilo theatervuurwerk in uw opslag? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket.

Hoe lang duurt het?

Er wordt binnen 26 weken een beslissing genomen op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze termijn kan worden verlengd als er aanvullende gegevens nodig zijn.

Hoe werkt het?

Wilt u maximaal 10.000 kilo vuurwerk opslaan? Doe dan een melding vuurwerkbesluit en een melding activiteitenbesluit.

Bent u van plan meer dan 10.000 kilo vuurwerk op te slaan? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

De provincie is bevoegd gezag als de opslag onder de regels van het BRZO valt.

Laatst aangepast: 21-03-2023