Flora- en fauna-activiteit

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Als u iets wilt doen dat mogelijk gevolgen heeft voor wilde dieren of inheemse planten, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Flora- en fauna-activiteit.

Veel verschillende soorten activiteiten kunnen gevolgen hebben voor wilde dieren of inheemse planten. Staat een flora- en fauna-activiteit op zichzelf, dan behandelt de provincie uw aanvraag. Bijvoorbeeld als u wetenschappelijk onderzoek wilt doen in een natuurgebied.

Echter soms is een flora- en fauna-activiteit onderdeel van een andere vergunningplichtige activiteit. Meestal is dan de gemeente degene die uw vergunningaanvraag behandelt. Voor het onderdeel flora- en fauna-activiteit vraagt de gemeente dan akkoord van de provincie. Een voorbeeld:

Stel u wilt een kantoorflat bouwen aan de rand van de stad op een stuk land waar veel weidevogels nestelen. Er is dan niet alleen een omgevingsvergunning nodig voor een flora- en fauna-activiteit, maar ook een omgevingsvergunning voor het bouwen zelf.

De gemeente beoordeelt uw vergunningaanvraag voor het bouwen zelf en vraagt advies aan de provincie voor de flora- en fauna-activiteit. De provincie geeft dan wel of niet instemming. Daar kan de provincie voorwaarden aan verbinden. Bijvoorbeeld dat er pas mag worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond wanneer het broedseizoen voorbij is.

Let op: Heeft uw activiteit mogelijk gevolgen voor een Natuur 2000-gebied, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor een Natura 2000-activiteit. Hiervoor gelden andere regels. De aanvraagprocedure voor een Nature 2000-activiteit is bijvoorbeeld langer. 

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265265.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Flora- en fauna-activiteit geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Is de flora- en fauna-activiteit onderdeel van een andere vergunningplichtige activiteit, dan geldt de termijn van die andere activiteit. Als voor die andere vergunningplichtige activiteit de uitgebreide procedure geldt, dan duurt uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 08-12-2023