Klacht over gedrag van een ambtenaar of bestuurder

Als u ontevreden bent over hoe u behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de provincie, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een besluit bewust te lang duurt. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

U kunt geen klacht indienen als uw aanvraag voor een vergunning, ontheffing of subsidie is afgewezen. Daarvoor bestaat de bezwaar- en beroepsprocedure. U kunt ook geen klacht indienen tegen ons beleid of onze beleidsuitvoering. 

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Een schriftelijke klacht moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De klacht is maximaal 1 jaar oud.
  • Het gaat niet om een kleine aanklacht.
  • Er is geen andere manier om uw aanklacht naar voren te brengen. Bijvoorbeeld via een klachtenprocedure (bij een klachtencommissie), via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

Contact

Indien u uw klacht wilt indienen via het digitale formulier, klik dan op de link "Digitaal klachtenformulier".

Hoe werkt het?

In uw klacht vragen wij u de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam, adres;
  • de omschrijving van de gedraging of de klacht;
  • tegen wie de klacht wordt ingediend; en/of
  • de reden van uw klacht.

Meer informatie

Laatst aangepast: 07-04-2022