Ongewoon voorval bij het bieden van gelegenheid tot zwemmen of baden in een badwaterbassin

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een badwaterbassin is bijvoorbeeld een zwembad, een zwemvijver, koudwaterbad in een sauna, kruidenbaden in een wellness centrum etc.

Een ongewoon voorval is alles wat afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen ontstaan voor de veiligheid, het milieu en de gezondheid van mens en dier. Zelfs als er door een incident slechts een dreiging ontstaat voor nadelige gevolgen is er al sprake van een ongewoon voorval.

Bij een zwembad, een zwemvijver of een ander soort badwaterbassin kunt u dan bijvoorbeeld denken aan:

  • Verdrinking
  • Ernstig letsel opgelopen in of nabij een badwaterbassin
  • Ernstige vervuiling in de directe omgeving van een badwaterbassin
  • De hoeveelheid legionella in een badwaterbassin overtreft de norm

Heeft u een omgevingsvergunning van de provincie, dan bent u verplicht direct aan ons te melden wanneer er zich een ongewoon voorval voordoet.

Bent u iemand anders die een ongeval voorval constateert, dan bent u niet verplicht om dit te melden, maar wij stellen het wel op prijs als u dat toch doet. Wij kunnen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.

Contact

Twijfelt u of iets geldt als een ongewoon voorval, bel dan toch direct met de telefoon milieuklachten (0320 265 400). Wij willen namelijk zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen als iets inderdaad een ongewoon voorval blijkt te zijn.

Voor alle andere vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Bel direct nadat u een ongewoon voorval constateert.

Hoe werkt het?

Meld een ongewoon voorval direct via 0320 - 265 400 (Telefoon milieuklachten). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023