Verkeer en Vervoer, subsidie

Provinciale Staten hebben het beleid voor verkeer en vervoer vastgelegd in de Mobiliteitsvisie Flevoland en het Programma Mobiliteit en Ruimte.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en in nadere regels Subsidiering Verkeer en Vervoer. De regeling staat niet open voor aanvragen vanuit de markt en particulieren. Tenzij in overleg tussen de aanvrager en de afdeling wordt geconstateerd dat de activiteit dermate interessant is om aan GS voor te stellen hiervan af te wijken.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met  het subsidiebureau, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na de ontvangst van uw aanvraag.

Hoe werkt het?

Wilt u als een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

  1. Lees de Mobiliteitsvisie Flevoland en het Programma Mobiliteit en Ruimte. Hierin staat het beleid van de provincie beschreven.

  2. Neem ook kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de nadere regels Subsidiering Verkeer en Vervoer. Hierin zijn onze regels opgenomen.

  3. Bekijk Subsidieplafonds nadere regels subsidiering verkeer en vervoer 2020-2023. Hierin is het beschikbare budget opgenomen per gemeente.

  4. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier op deze pagina.

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-11-2023