Plaatsen of aanleggen van objecten in een beperkingengebied met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale betekenis

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Uit veiligheidsoverwegingen mogen gebouwen en objecten in de buurt van luchthavens maximaal een bepaalde hoogte hebben. Daarnaast mogen uw activiteiten geen belemmeringen vormen voor het goed functioneren van een luchthaven. Tenslotte moet er voldoende ruimte rondom een luchthaven blijven voor eventuele uitbreiding.

Om deze redenen moet u een vergunning aanvragen wanneer u een object wilt plaatsen in de buurt van een luchthaven.  

Nu kent Nederland luchthavens van nationale betekenis en luchthaven van regionale betekenis. Schiphol en de vliegvelden Eelde, Lelystad, Maastricht en Rotterdam gelden als luchthavens van nationale betekenis. Kleinere vliegvelden in Nederland gelden als luchthavens van regionale betekenis.

Wanneer u een object wilt plaatsen in de buurt van een luchthaven van nationale betekenis moet u een vergunning aanvragen bij het Rijk.

Wanneer u een object wilt plaatsen in de buurt van een luchthaven van regionale betekenis moet u een vergunning aanvragen bij de provincie.

U vraagt in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Plaatsen of aanleggen van objecten in een beperkingengebied met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale betekenis.

Welke regels gelden voor u?

De provincie zal u alleen een omgevingsvergunning verlenen wanneer de belangen van de luchthaven niet in gevaar komen. Wij letten daarbij vooral op:

  • veilig gebruik van de luchthaven
  • doelmatig beheer van de luchthaven
  • ongestoorde verkeersafwikkeling bij luchthavens
  • mogelijkheid tot verruiming of wijziging van de luchthaven

U vindt deze voorwaarden in artikel 8.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning voor objecten plaatsen nabij een luchthaven van regionale betekenis geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 06-12-2023