Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

Het doel van het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Ook is het  doel om de economische positie van het Maritiem Cluster Urk te versterken.

Vanaf 1 januari 2024 is het helaas niet meer mogelijk een subsidie aan te vragen voor deze regeling.

Dit wordt mogelijk gemaakt door gerichte scholing te stimuleren en toegankelijk te maken door een financiële tegemoetkoming te bieden in de vorm van een tegoedbon. Deze regeling richt zich in het bijzonder op de doelgroep die niet hoger geschoold is dan mbo niveau en woonachtig of werkzaam is in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland. Medewerkers van bedrijven kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen. Ook kunnen mensen worden opgeleid voor beroepen waar het bedrijfsleven in de maritieme sector behoefte aan heeft.

Binnen het scholingsfonds is er voor de beroepsvisserij IJsselmeer-Markermeer-IJmeer een extra tegoedbon beschikbaar. Deze tegoedbon maakt het mogelijk voor de beroepsvisserij om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het scholingsfonds is één van de maatregelen om de kansen op de arbeidsmarkt van de groep beroepsvissers buiten de sector IJsselmeervisserij te vergroten.

 

Welke regels gelden voor u?

Om een scholingstegoedbon aan te vragen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze lees je in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023.
 • de nadere regels Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland.

Belangrijk! Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

 • Je kan als burger een tegoedbon aanvragen.
 • Je aanvraag voor een tegoedbon dien je in vanaf 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.
 • Je woont in de gemeente Urk of de Noordoostpolder en je bent werkzaam bij een bedrijf in het Maritiem Cluster op Urk. Of,
 • Je woont buiten de gemeente Urk of de Noordoostpolder en krijgt een baan binnen het Maritieme cluster op Urk door het behalen van een opleiding. Of,
 • Je bent werkzaam in de IJsselmeervisserij.
 • Je bent 18 jaar of ouder en je hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • Je hoogste opleiding is MBO-4 (geldt niet voor aanvragers uit de IJsselmeervisserij).
 • Door de opleiding te volgen ben je (beter) inzetbaar binnen de bedrijven van het maritiem Cluster Urk (geldt niet voor aanvragers uit de IJsselmeervisserij).
 • De opleiding start pas nadat je een tegoedbon hebt gevraagd bij de provincie.
 • De hoogte van de tegoedbon is maximaal € 5.000 per aanvrager (voor de kosten die in aanmerking komen voor subsidie).

Welke documenten heb je nodig?

 • Een werkgeversverklaring (gebruik het formulier op deze pagina).
 • Een uittreksel uit DUO (klik op de link bij Meer informatie), tenzij je in de IJsselmeervisserij werkt.
 • Een bewijs van inschrijving als je al bent ingeschreven.
 • Een overzicht van de kosten van de opleider.

Contact

Heb je vragen over de regels? Bel dan met een medewerker van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa, telefoonnummer 0320- 265 351. Heb je hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen je graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als je een volledige aanvraag hebt verzonden hebben we maximaal 4 weken nodig om je aanvraag af te handelen. We streven naar een snellere afhandeling. Als je niet alle gevraagde informatie bij jouw aanvraag meestuurt, krijg je daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wil je een tegoedbon aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de nadere regels Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland. 
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het tussen 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.
 4. Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra je aanvraag goed is ontvangen.

Verstuur de bijlagen vanaf je computer of per post naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Binnen 4 weken na ontvangst van je aanvraag laten we weten of je aanvraag compleet is.

Tussentijds opslaan en later verder invullen

Wanneer je inlogt met DigiD kan je het formulier tussentijds opslaan. Je kunt dan op een later moment het formulier verder invullen. Gebruik hiervoor de link: https://formulieren.flevoland.nl/MijnLoket en login met jouw DigiD.

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-12-2023