Opruiming drugsafval 2021-2024, subsidie

Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2025 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024. Niet alleen voor Flevoland, maar voor alle provincies wordt een  - nagenoeg dezelfde – regeling opengesteld.

De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten die gemaakt zijn voor het opruimen van drugsafval. Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem. Particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en Staatsbosbeheer kunnen een subsidie aanvragen voor compensatie van 100% van de kosten tot een maximum van € 200.000. Publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 25.000, en 100% van de bovenliggende subsidiale kosten tot een maximum van € 175.000.

Landelijk loket BIJ-12

Op grond van de subsidieregeling kan bij BIJ12 een aanvraag worden ingediend voor projecten met betrekking tot drugsafval dat is afgevoerd en verwijderd in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2025.

U kunt eventueel iemand machtigen om de aanvraag namens u aan te vragen. U kunt subsidie aanvragen via de site: https://www.bij12.nl/onderwerpen/subsidieregeling-opruiming-drugsafval/

Laatst aangepast: 02-03-2023