Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.

Als provincie maken we steeds meer publieke informatie openbaar. Hoe en waar u deze informatie kunt vinden, dat leest u op de pagina Openbare documenten.

Zoekt u documenten die we (nog) niet openbaar hebben gemaakt? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Met een Woo-verzoek vraagt u ons om documenten openbaar te maken.

Een Woo-verzoek kunt u op verschillende manieren indienen. Bijvoorbeeld door het formulier hieronder in te vullen en eventuele bijlagen mee te sturen. Of per brief: Provincie Flevoland, ter attentie van Woo-team, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Of via e-mail: woo@flevoland.nl.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

We vragen u zo concreet en specifiek als mogelijk te zijn. Noem altijd dat het gaat om een Woo-verzoek. Noem ook over welk onderwerp, welke documenten of welk soort document het gaat. En over welke periode. Vermeld uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres. Zodat we contact met u kunnen houden.
 
De Woo kent wel uitzonderingen. We kunnen bijvoorbeeld de volgende informatie niet openbaar maken:
 
• stukken die gaan over de veiligheid van de Staat 
• gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld
• persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).
 
Op deze pagina vindt u alle uitzonderingsgronden van de wet.

Contact

Heeft u vragen over welke informatie beschikbaar is of over de behandeling van uw lopende Woo-verzoek? Neem contact op met het Woo-team via e-mail woo@flevoland.nl.

Hoe lang duurt het?

De termijn waarbinnen wij een besluit moeten opstellen is 4 weken. Deze termijn start zodra we uw Woo-verzoek hebben ontvangen. Als het Woo-verzoek niet concreet of duidelijk is, dan stopt de termijn tijdelijk. Als de behandeling meer tijd in beslag neemt, dan kunnen wij de termijn een keer verlengen: met 2 weken. 
 
Als de verlenging van 2 weken niet voldoende is, dan nemen we contact met u op. En bespreken we een haalbare termijn. Dit kan komen door bijvoorbeeld de omvang of complexiteit van de opgevraagde informatie. Ook kunnen er derde belanghebbenden bij betrokken zijn, zoals bedrijven, particulieren of andere overheden. Het kan zijn dat we dan een zienswijze bij deze belanghebbenden opvragen. In dat geval stopt de beslistermijn tijdelijk.

Hoe werkt het?

Het Woo-team van de Provincie Flevoland neemt uw verzoek in behandeling. U krijgt eerst een ontvangstbevestiging. Als het Woo-verzoek niet concreet of duidelijk is, dan nemen we contact met u op.
 
Als het verzoek voldoende duidelijk is, dan inventariseren we de gevraagde informatie. We kijken wat we al hebben en gaan op zoek naar documenten.
 
De documenten beoordelen we aan de hand van de wet.
 
Na de inventarisatie en beoordeling stellen we een besluit op. De documenten, die we met het besluit openbaar maken, sturen we naar u toe. Ook publiceren we de documenten geanonimiseerd op onze website.
 
Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-09-2023