Uitweg aanleggen

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Ligt uw perceel langs een provinciale weg, dan mag u in principe maximaal één uitweg naar de provinciale weg aanleggen zolang de uitweg ver genoeg is verwijderd van een bijzonder punt in de provinciale weg (kruising, oversteekplaats, bocht etc). 

In uitzonderlijke gevallen is een tweede uitweg naar de provinciale weg toegestaan, bijv.:

  • door bedrijfssplitsing ontstaat behoefte aan een tweede uitweg
  • op uw perceel is geen ruimte voor een keerpunt

U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u een uitweg naar een provinciale weg wilt aanleggen, wijzigen of verwijderen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Uitweg aanleggen.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

  • De uitweg bevindt zich minimaal 200 meter van kruisingen, oversteekplaatsen, in- en uitwegen, wegaansluitingen en bochten.
  • De uitweg is zo aangelegd dat men gemakkelijk in en uit kan rijden zonder gevaarlijke manoeuvres.
  • U zorgt dat uw werkzaamheden geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid of de doorstroming van het verkeer.
  • Uw werkzaamheden hebben geen negatieve invloed op de staat van het wegdek.
  • U neemt maatregelen om nadelige gevolgen van uw werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen of te minimaliseren.

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning uitweg aanleggen geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023