Weg gebruiken voor evenement of wedstrijd

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het kan zijn dat u een deel van de provinciale weg wilt gebruiken voor een evenement of een wedstrijd. U kunt hierbij denken aan een wielrenwedstrijd, hardloopwedstrijd, braderie etc.

Als u een provinciale weg wilt gebruiken voor een wedstrijd of evenement, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Weg gebruiken voor evenement of wedstrijd.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

  • U neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.
  • Als door uw evenement het verkeer de weg niet kan gebruiken, dan moet u zorgen voor goede omleidingsroutes.

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning weg gebruiken voor wedstrijd of evenement geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023