Verbeteren van de geluidwering van woningen 2019-2024, subsidie

Flevoland groeit. Niet alleen het aantal inwoners neemt toe, maar ook de economische bedrijvigheid. Dit betekent dat het op onze provinciale wegen steeds drukker wordt. In 2018 is de geluidsbelasting van alle provinciale wegen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 1.200 woningen langs deze wegen een hogere geluidbelasting heeft dan gewenst. Met het Actieplan Geluid 2018-2023 pakt de provincie dit de komende jaren aan. Eén van de maatregelen uit dit actieplan is een subsidieregeling om de geluidwering van woningen te verbeteren. Het doel van de regeling is om bewoners te helpen de hinder van de hoge geluidbelasting door het verkeer op provinciale wegen, in de woning te verminderen.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. De algemene en procedurele voorwaarden staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023. In de nadere regels Verbeteren van de geluidwering van woningen 2019-2024 vindt u de specifieke voorwaarden alsmede de kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie en de documenten die u moet toevoegen wij uw aanvraag.

Op hoofdlijn zijn de belangrijkste criteria:

 • De subsidie wordt alleen verstrekt aan burgers;
 • De aanvraag om subsidie wordt ingediend in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 november 2024;
 • De woning waar subsidie voor wordt gevraagd wordt uitsluitend voor particuliere bewoning gebruikt;
 • De huidige geluidbelasting bedraagt 55dB of meer;
 • Voor de activiteit is nog niet eerder subsidie verstrekt op basis van deze regels;
 • De activiteiten starten pas 13 weken nadat de aanvraag is ingediend bij de provincie;
 • De maximale subsidie bedraagt € 10.000 per aanvrager, afhankelijk van de geluidbelasting en het type dak van de woning;
 • Ramen, ventilatie, naad en kierafdichting, gevelpanelen en, indien van toepassing, het hellend dak moet worden aangepast, tenzij een maatwerkadvies is opgesteld door een gekwalificeerd akoestisch bureau.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met het subsidiebureau, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 13 weken) op.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

 1. Maak gebruik van de kaart Subsidie geluid om de geluidbelasting van uw woning op te zoeken. Deze informatie heeft u nodig om subsidie aan te kunnen vragen. Klik op de loep en voer uw adres in. Aan de rechterkant vindt u het tabblad Legenda. Wanneer u hier op klikt ziet u aan de hand van de kleuren wat de geluidbelasting van uw woning is. Heeft uw woning geen kleur? Dan komt u niet voor subsidie in aanmerking. Kunt u uw woning niet vinden op de kaart? Neem dan even contact op met een medewerker van de provincie. De contactgegevens staan onder het kopje CONTACT op deze pagina.
 2. Neem vervolgens kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de nadere regels Verbeteren van de geluidwering van woningen 2019-2024. Hierin zijn onze regels opgenomen.
 3. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier op deze pagina. 
 4. De subsidieaanvraag dient u in tijdens de looptijd van de regeling, dat willen zeggen vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 november 2024. Het aanvraagformulier wordt digitaal verzonden.

Bijlagen kunt u uploaden of per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Het subsidiebureau
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-11-2023