Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in overige badwaterbassin

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Minimaal 4 weken voordat u een badwaterbassin in gebruik neemt, moet u bij ons een melding doen. 

Nu zijn er verschillende soorten badwaterbassins:

  • badwaterbassins waarin het badwater wordt gedesinfecteerd (bijv. sportbaden, zwemlesbaden)
  • badwaterbassins voor eenmalig gebruik (bijv. badkuipen in een wellnesscentrum)
  • zwemvijvers: dat zijn badwaterbassins in de openlucht waarbij met een biologische zuiveringsmethode het water schoon wordt gehouden
  • overige badwaterbassins (bijv. een peuterspeelbad in een park of ompelbaden met koud water in een sauna)

Voor alle soorten badwaterbassins doet u een melding via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket moet je dan kiezen voor de juiste activiteit. Voor overige badwaterbassins doet u een melding voor de activiteit Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in overige badwaterbassin.

Welke regels gelden voor u?

Voor overige badwaterbassins gelden algemene regels met betrekking tot:

  • risicoanalyse
  • beheersplan
  • registratie van incidenten
  • waterkwaliteitseisen

 

 

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

U moet een melding doen minimaal 4 weken voordat u een badwaterbassin in gebruik neemt.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023