MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland, subsidie

Ben je een ondernemer in het midden en klein bedrijf en overweeg je om een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst te ontwikkelen? De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT regeling) Flevoland is een subsidieregeling van de Provincie en de Rijksoverheid die je daarbij kan helpen. Met deze regeling wil de provincie Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling. 

De openstellingstermijn voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten is op 4 april 2023 om 09.00 uur. De openstellingstermijn voor de MIT-R&D samenwerkingsprojecten is op 6 juni 2023 om 09.00 uur.
Beide regelingen worden op 12 september om 17.00 uur gesloten. (Data onder voorbehoud, de openstelling is nog niet officieel gepubliceerd).

Wij adviseren je om deze website in de gaten te houden voor de nieuwste informatie. 
Zodra de definitieve besluitvorming voor de MIT 2023 heeft plaatsgevonden, publiceren wij de nieuwe informatie.

Wij adviseren mkb'ers, die een project willen indienen, rekening te houden met de context van het beleid. Voor de Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) en voor voorbeelden, kun je je oriënteren via de website Topsectoren. Past je plan binnen 1 van deze agenda’s? Dan kun je subsidie aanvragen. 
Hieronder vind je de informatie om je aanvraag alvast voor te bereiden.

Bij het indienen van je aanvraag voor de MIT 2023 moet je onderstaande documenten aanleveren:

•    Ondertekend aanvraagformulier
•    Ingevuld projectplan (verplicht format)
•    Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden, ten tijde indienen aanvraag)
•    Een kopie  bankafschrift (ter verificatie van het IBAN-nummer)
•    Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening
•    Ingevulde en ondertekende verklaring ‘geen financiële moeilijkheden’
•    Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming (indien je onderneming deel uitmaakt van een verband van ondernemingen)
•    Ingevulde en ondertekende MKB-verklaring en de achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring
•    Offerte(s) van de deskundige(n) en/of leverancier(s) (indien er kosten begroot zijn voor het inhuren van derden)
•    Kopie belastingverklaring (indien je als aanvrager niet-verrekenbare btw als subsidiabele projectkosten hebt opgenomen)
•    Instemmingsverklaring (indien van toepassing) 
•    Kopie bewijs toegezegde financiering door organisaties buiten het project (indien van toepassing)
•    Ingevulde en ondertekende machtingsformulier (indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland.

Contact

Heeft u vragen over de regeling neem dan contact op met Horizon Flevoland via mit@horizonflevoland.nl. Ondervind u een probleem bij het invullen van het aanvraagformulier? Vul dan het Terugbelverzoek in.

Hoe lang duurt het?

Wij hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na ontvangst van uw volledige aanvraag. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

1.    Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland.
2.    Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
3.    Vul het formulier in en verstuur de subsidieaanvraag tijdens de openstellingsperiode van de regeling in. 
4.    Het formulier inclusief de bijlagen wordt digitaal verzonden en ondertekend.

Bijlagen kunt u eventueel ook per post versturen naar:
Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
p/a Horizon Flevoland
Postbus 123
8200 AC Lelystad

U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

Meer informatie

Laatst aangepast: 23-03-2023