Milieubelastende activiteiten uitvoeren in grondwaterbeschermingsgebieden

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Verbod
In waterwingebieden en in beschermingsgebieden voor grondwater is het verboden om milieubelastende activiteiten uit te voeren die het grondwater in gevaar kunnen brengen. Het gaat onder andere om de volgende milieubelastende activiteiten:

  • Stookinstallaties
  • Opslaan van gevaarlijke stoffen
  • IPPC-bedrijven
  • Metaalbedrijven
  • Chemiebedrijven
  • Milieustraten
  • Chemische wasserij
  • Militaire kazernes

Een volledige lijst vindt u in artikel 4.4 en artikel 4.6 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Laatst aangepast: 12-01-2024