Sonderen grondwaterbeschermingsgebieden

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan? Dan behandelen wij uw melding volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Melding
Als u gaat sonderen in een grondwaterbeschermingsgebied, dan moet u na het trekken van de sondeerstangen het gehele sondeergat vullen met zwelklei met behulp van de ’Naprikmethode’.

Als u wilt sonderen in een grondwaterbeschermingsgebied, dan moet u vooraf een melding doen bij de provincie. U doet dan in het Omgevingsloket een melding voor de activiteit Sonderen grondwaterbeschermingsgebieden.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

U doet melding Sonderen grondwaterbeschermingsgebieden minimaal 4 weken voordat u begint met de werkzaamheden.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024