Vaarweg activiteiten uitvoeren

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een vaarwegactiviteit is een activiteit in of nabij een vaarweg met impact voor het vaarverkeer. Door uw activiteit is er een versmalling van de vaarweg of de vaarweg kan tijdelijk helemaal niet worden gebruikt. Ook als uw activiteit alleen een risico inhoudt dat het vaarverkeer wordt gestremd geldt dat als een vaaractiviteit.

Voorbeelden van vaarwegactiviteiten zijn baggeren, zeilwedstrijd, leggen van kabels en leidingen, bouwen van een aanmeervoorziening, permanent aanleggen van een vaartuig etc.

Voor vaarwegactiviteiten moet u een vergunning aanvragen. Een aantal specifieke vaarwegactiviteiten kunt u terugvinden in het Omgevingsloket met een specifieke naam (bijv. Vaarweg gebruiken voor evenement of wedstrijd).

Kunt u uw specifieke vaarwegactiviteit niet terugvinden in het Omgevingsloket, dan vraagt u via het Omgevingsloket een vergunning aan voor Vaarweg activiteiten uitvoeren.

Daarnaast moet u een aanmelding doen voor stremming als uw activiteit voor hinder van het vaarverkeer zal zorgen. De verwachte stremming moet u ook tijdig publiceren zodat scheepvaartbedrijven er rekening mee kunnen houden.

Welke regels gelden voor u?

Voor vaarwegactiviteiten gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

  • uw activiteit veroorzaakt geen gevaar voor de veiligheid en doorstroming van het vaarverkeer
  • u moet zorgen dat uw activiteit het uitzicht voor het vaarverkeer zo min mogelijk belemmert
  • u mag geen gebruikmaken van spudpalen
  • u mag niet ankeren in een provinciale vaarweg
  • u mag de vaarweg niet verontreinigen

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning vaarweg activiteiten uitvoeren geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe langduriger de verwachte stremming door uw werkzaamheden hoe eerder u dit van te voren moet aanmelden en publiceren. De exacte termijnen kunt u terugvinden in de Omgevingsverordening Provincie Flevoland.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023